Dil Öğrenmek İçin 4 İpucu

Dil öğrenmek için 4 ipucu, dil öğrenimi; anadilimiz dışında lisan kullanan insanlarla iletişim içinde olabilmemiz için gereklidir. Yüzyıllardır insanlar bu edinimi kolaylaştırmak için değişik yöntem ve teknikler geliştirmektedirler. Bu yöntem ve teknikler her insanda aynı sonucu göstermemektedir. Dil öğrenmeye kafa yoran çoğu insan kendine göre bir dil öğrenme tekniği geliştirmiş olsa da dünyanın her yerinde bu kazanımın birkaç temel kurallar üzerine kurulduğu gözlemlenmektedir. Kısacası, dil öğrenmenin sacayağı örneğini verebileceğimiz 4 temel tonu vardır.

Dil Öğrenmek İçin 4 İpucu

Kelime

Kelimeler; bir dilin yoğunluğunun yüzde 80’ini elinde bulundurur. Dil öğrenmenin her gün düzenli olarak tekrar edilmesi gereken en temel hususu o dil ile bağlantılı olan kelime dağarcığının en üst düzeye yükseltilmesidir. Kelime öğrenmenin de kendi içerisinde değişik teknik ve yöntemleri vardır. Öğrenilen kelimelerin gün içinde kullanılan konuşma dilindeki cümlelerin içinde kullanılması çok önemlidir. Bu şekilde öğrenci dili kullanmada akıcılık kazanıp kelime ezberi yapmakta kolay bir yöntem geliştirmiş olacaktır. Sonuç olarak; anadilimiz olmayan bir lisanı öğrenirken düzenli olarak kelime çalışmak ve öğrenilen kelimeleri yerinde kullanmak en temel kurallarımızdan biri olacaktır.

Dilbilgisi

Dilbilgisi; bir dilin içerisindeki kurallar bütünüdür. Çoğu insan için bir dilin en önemli hususlarından birisi de dilbilgisidir. O dildeki cümle yapısı, kelimelerin uyumu, ses bilgisi, kelimelere gelen ekler gibi işleyişleri içinde barındırır. Kelime bilgisi gibi dilbilgiside her gün düzenli tekrar ve çalışma gerektiren bir husustur. Ülkemizde dil öğretiminde okullarda daha çok dilbilgisi üzerinde durulmaktadır. Günlük dil kazanımları daha arka planda bırakılmıştır. Kısacası; dilbilgisi dil ediniminin sacayaklarından önemli bir tanesi olarak gösterilebilir ve ülkemizde de bu kazanım üzerinde fazlasıyla durulmaktadır.

Edebiyat

Edebiyat; insanlara dilin özelliklerini, karakterini, geçmişini ve gelecekteki yerini en doğru şekilde gösterebilecek dil öğesidir. Yüzyıllardır insanlar dili edebiyat üzerinde farklı yollarla kullanmış, kullanmaya da devam etmektedir. Günümüzde dilin özelliklerinin yoğun olarak kullanıldığı edebi parçalar dil öğreniminde önemli bir paya sahiptir. Çoğu üniversitede özel olarak dil ve edebiyat üzerine uzman kişiler yetiştirilmektedir. Sonuç olarak; yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerin hedef dilin özelliklerinin aktif olarak kullanıldığı edebi parçalara göz atmalarında yarar var.

Dil – Kültür

Dil; yüzyıllardır insanların yaşayışlarının ve kültürlerinin aynası olmuştur. İnsanın yaşayış biçimini dilden ayırmak imkansızdır. Dil yaşayan ve sosyal bir varlık olduğu için insan kültürünün her zaman bir parçası olmuştur. Bu yüzden uzmanların her zaman hedef dili öğrenmeyi amaçlayan öğrencilerine tavsiyesi bir dili o dilin konuşulduğu yerde öğrenmeleridir. Ülkenizde yıllar alabilecek dil öğrenme sürenizi bu sayede 3-6 ay gibi kısa bir süreye indirmeniz mümkün olacaktır. Ülkemizde herkes tarafından uygulanamadığı için en az rastlanan dil öğrenme ayaklarından biri olmasına rağmen, herkes tarafından kabul gören en etkili dil öğrenme tonlarımızdan biridir.

 

İlgili Makaleler