Dil Öğrenmenin 4 Püf Noktası

Dil öğrenimi; farklı diller konuşan insanlarla iletişim kurabilmek için gereklidir. Yüzyıllardır insanlar bu edinimi kolaylaştırmak için değişik yöntem ve teknikler geliştirmektedirler. Bu yöntem ve teknikler her insanda aynı sonucu göstermemektedir. Dil öğrenmek için çabalayan çoğu insan kendine göre bir dil öğrenme tekniği geliştirmiş olsa da dünyanın her yerinde bu kazanımın birkaç temel kural üzerine kurulduğu gözlemlenmektedir. Kısacası, dil öğrenmenin sacayağı örneğini verebileceğimiz 4 temel tonu vardır.

Dil öğrenmek konusunda son zamanlarda en çok yapılan bireysel dil öğrenme çabalarıdır ve en çok araştırılan noktalar ise bireylerin kendi başına evde yabancı dil öğrenme metotları gibi araştırmalardır.

KELİME

Yabancı dil öğrenme tekniklerinden en önemlisi belki de kelime bilmektir. Kelimeler; bir dilin yoğunluğunun yüzde 80’ini elinde bulundurur. Dil öğrenmenin en temel noktalarından biri o dile ait kelime dağarcığının her gün yenilenmesi ve kelime sayısının artırılmasıdır. Kelime öğrenmenin de kendi içerisinde değişik teknik ve yöntemleri vardır. Öğrenilen kelimelerin gün içinde kullanılan konuşma dilindeki cümlelerin içinde kullanılması çok önemlidir. Bu şekilde kişi dili kullanmada akıcılık kazanıp kelime ezberi yapmakta kolay bir yöntem geliştirmiş olacaktır. Sonuç olarak; anadilimiz olmayan bir lisanı öğrenirken düzenli olarak kelime çalışmak ve öğrenilen kelimeleri yerinde kullanmak en temel kurallarımızdan biri olacaktır. Dil öğrenmek kelime ezberi yapmak değildir. Bir kelimenin nerede nasıl kullanılacağını bilmeden sadece zihinde bir kelime havuzu oluşturmanın çok fazla getirisi olmaz. Gerçekten hızlı ve kolay dil öğrenmek isteyen kişiler her gün yeni kelimeler eklemeli ve bu kelimeleri kullanmalı.

DİLBİLGİSİ

Dilbilgisi; bir dilin içerisindeki kurallar bütünüdür. Çoğu insan için bir dilin en önemli hususlarından birisi de dilbilgisidir. O dildeki cümle yapısı, kelimelerin uyumu, ses bilgisi, kelimelere gelen ekler gibi işleyişleri içinde barındırır. Kelime bilgisi gibi dilbilgisi de her gün düzenli tekrar ve çalışma gerektiren bir husustur. Ülkemizde dil öğretiminde okullarda daha çok dilbilgisi üzerinde durulmaktadır. Günlük dil kazanımları daha arka planda bırakılmıştır. Kısacası; dilbilgisi dil ediniminin sacayaklarından önemli bir tanesi olarak gösterilebilir ve ülkemizde de bu kazanım üzerinde fazlasıyla durulmaktadır. Dil öğrenmek adına dilbilgisi işin teknik altyapısı ya da iskeleti olarak değerlendirilebilir. Yabancı dil öğrenmek adına çıkılan yolda yapılan en büyük hata sürekli gramer ve dilbilgisi kuralları ezberlemeye kalkmaktır. Halbuki dilbilgisi olayı yerinde çözmek adına en çok metinler, makaleler, kitaplar ve kaynak üzerinde çalışma, okumaya zaman ayırmakla mümkündür.

EDEBİYAT

Edebiyat; insanlara dilin özelliklerini, karakterini, geçmişini ve gelecekteki yerini en doğru şekilde gösterebilecek dil öğesidir. Yüzyıllardır insanlar dili edebiyat üzerinde farklı yollarla kullanmış, kullanmaya da devam etmektedir. Günümüzde dilin özelliklerinin yoğun olarak kullanıldığı edebi parçalar dil öğreniminde önemli bir paya sahiptir. Çoğu üniversitede özel olarak dil ve edebiyat üzerine uzman kişiler yetiştirilmektedir. Sonuç olarak; yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerin hedef dilin özelliklerinin aktif olarak kullanıldığı edebi parçalara göz atmalarında yarar var.

Dilin evrilme sürecini inceleyebilmek ve irdeleyebilmek bir dili tanımak için tercih edilen en iyi yöntemler arasındadır. Ayrıca edebiyat, bir dilin inceliklerini görebilmek adına tercih edilen en temel yollardan biridir.

DİL-KÜLTÜR

Dil; yüzyıllardır insanların yaşayışlarının ve kültürlerinin aynası olmuştur. İnsanın yaşayış biçimini dilden ayırmak imkansızdır. Dil yaşayan ve sosyal bir varlık olduğu için insan kültürünün her zaman bir parçası olmuştur. Bu yüzden uzmanların her zaman hedef dili öğrenmeyi amaçlayan bireylere tavsiyesi bir dili o dilin konuşulduğu yerde öğrenmeleridir. Ülkenizde yıllar alabilecek dil öğrenme sürenizi bu sayede 3-6 ay gibi kısa bir süreye indirmeniz mümkün olacaktır.

Ülkemizde herkes tarafından uygulanamadığı için en az rastlanan dil öğrenme yöntemlerinden biri olmasına rağmen, herkes tarafından kabul gören en etkili dil öğrenme yöntemlerinden biridir.

Dil yaşayan bir varlıktır… Bu sebeple yabancı dil öğrenmenin temel kuralı bu dili yaşamaktır.

Örneğin tercümanları dil bilen bireylerden ayıran en büyük özellik dilin kültürünü de öğrenmiş olmalarıdır. Dilin kültürünü bilmek bir metni kelime kelime ya da kalıp kalıp irdelemek yerine tüm dil ve kelime oyunlarını algılayabilmek ya da dilin kültürüne bağlı olarak daha kolay şekilde çözümleyebilmek ve yol almak anlamına gelmektedir.

Özellikle yerelleştirme tekniği alanında en çok ihtiyaç duyulan nokta dilin kültürünün edinilmiş olması. Eğer bir birey dilin inceliklerini görebilir ve dilin kültürünü alabilirse gerçekten dili öğrenmesi de algılaması da kavraması da daha kolay olacaktır.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Tel : 0212 221 45 21 Whatsapp 0553 910 31 32 www.okeanostercume.com.tr & info@okeanostercume.com.tr

İlgili Makaleler