İhracat Nasıl Yapılır?

İhracat nasıl yapılır? İhracat; bir ülkedeki ürün ya da hizmeti başka bir ülkeye satmaktır. Bu ürün ya da hizmetin satıcısına ise ihracatçı denilmektedir. İhracatçının ürün ya da hizmet sattığı alıcıya ise ithalatçı denilmektedir.

İhracat Nasıl Yapılır Sorunuzun Cevabı…

İhracatın Genel Aşamaları Nelerdir?

İhracatçı Sıfatının Kazanılması

İhracat yapmak isteyen kişilerin yapması gereken ilk işlem ihracatçı sıfatı edinmesidir. Bu sebeple tacirlik sıfatının kazanılması ve vergi mükellefi olmak adına şirket kurulması gerekmektedir. İlgili ihracatçılar Birliği’ne üye olunması gerekmektedir.

İhracatçı Birlikleri Üyelik Belgeleri

 • Üyelik formu ve taahhütname
 • Vergi mükellefiyet yazısı ve kimlik fotokopisi
 • İmza sirküleri
 • Ticaret sicil gazetesi

Mükellef Yazısı ve Şirket Belgelerinin İhracatın Yapılacağı Gümrüğü Bildirilmesi

Yukarıdaki işlemler sonrası şirketin bağlı bulunduğu ticaret odasından ihracatçı belgesi alınması gerekmektedir.

İhracat Nasıl Yapılır Sorunuzun Cevabında En Önemli Aşama…

Müşteri Bulma ve Pazar Araştırması

Aşağıda müşteri bulmak için uygulanan bazı yollar yer almaktadır.

 • Ticari sergi ve fuarlar
 • Web sitesi
 • B2B ticaret portalları, rehberler ve pazarlar
 • Ticaret ile ilgili yetkili kurum ve odalar
 • Elçilikler ve ticari temsilcilikler
 • Doğrudan reklam

İhracat yapılacak ürünü belirlemiş olan tacir pazar araştırması yapmış olmalı. Hangi ülke pazarına hangi yoldan girmesi gerektiği, tercih edilme sebebi, diğer yerli tüccarlardan farkı, müşteriye ulaşma kanalı gibi birçok konunun detaylı planlanması gerekmektedir.

Günümüzde en çok kullanılan ticari reklam ve müşteriye ulaşma kanalı web sitesi ve internet üzerinden gerçekleşmektedir. Bu bağlamda ihracatçı firmalar şirket web sitelerini hedef ülkenin dilinde web sitesi tercüme ve web sitesi çevirisini yaptırırlar. Bu alanda Çeviri Çözümleri  şirketi müşterilerinin faaliyet alanlarında uzman ve web sitesi tercümesi ve çeviri alanında uzman tercüman kadrosu ile hizmet vermektedir.

Müşteriye Fiyat Teklifinin İletilmesi

İhracat için fiyat teklifi müşteriye birkaç farklı şekilde iletilmektedir. Proforma fatura, teklif mektubu ya da elektronik olarak teklif iletilmektedir. Müşteri teklifinde ürünün adı, cinsi, teslim şekli, taşıma şekli, miktarı, ödeme sistemi, ödeme vadesi ve daha birçok detayın yer alması gerekmektedir.

Müşteri ile satış müzakeresi yapılırken çoğunlukla e-mail kullanılır. E-mail yazışmalarını her iki taraf da ya kendi dilinde ya da İngilizce olarak gerçekleştirir genellikle. E-mail ile yapılan yazışmaların en büyük avantajı kayıt altına alınıyor olmasıdır.

Müzakere aşamasında genellikle görüşülen noktalar:

 • İhraç edilecek ürünün kalitesi ve teknik özellikleri ve yeterliliği
 • Ürünün miktarı ve miktar üzerinden fiyat pazarlığı
 • Ambalaj ve master paketleme
 • Teslim şekli
 • Ödeme şekli
 • İthalatçı ülkenin gümrüğü tarafından talep edilen belgeler
 • Gerek duyulması durumunda gözetim raporlarının düzenlenmesi

Satış Sözleşmesini Hazırlama

Verilen teklifin kabulü ve tüm detayların yazışmalarla belirlenmesinin ardından uluslararası satış sözleşmesi düzenlenir. Satış sözleşmesinde ürüne dair tüm bilgiler açık ve net yazılı olmalıdır. Malın cinsi, adı, miktarı, sevkiyat şekli, ödeme şekli, ödeme tarihi vb

Satış sözleşmesi her iki ülkedeki tarafa da iletileceği için çift dilli olarak hazırlanmaktadır.

Yapılan görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanmışsa ihracatçı tarafından proforma fatura düzenlenir. Proforma fatura ithalatçı tarafa iletilir ve sonrasında ödeme şekline istinaden belirli prosedür uygulanır.

Bir sonraki aşama onaylanan proforma faturaya istinaden ürünün hazırlanmasıdır.

Ürün hazırlandıktan ve yüklemeye başlamadan önce vesaikler hazırlanır. İhracat evraklarının hazırlanması, ürünün sevkiyat aracına yüklenmesi ve gümrük işlemleri eş zamanlı yürütülmektedir.

Türkiye gümrükleri için genel itibariyle talep edilen evraklar aşağıda yer almaktadır. Bunun dışındaki evraklar ürünün cinsine göre de değişiklik göstermektedir.

 • Ürünün faturası
 • Gerekli durumda çeki listesi
 • Orman/Tekel nakliye tezkeresi
 • Bitki ve parçaları için sağlık belgesi
 • Kontrol belgesi
 • Tekel ürünlerinde kurum tarafından verilen nakliye belgesi
 • Yetkili makamlarca gerekmesi durumunda izin belgesi
 • Acente ya da kumpanya belgesi
 • Kumanya listesi
 • Standardizasyon kontrol belgesi
 • Yabancı ülkelere seyahat edenlere dair geçici çıkış beyannamesi ve taahhütnamesi

Hazırlanması Gereken İhracat Evrakları

 • Ticari fatura (commercial invoice)
 • Proforma fatura (proforma invoice)
 • Orjinal fatura
 • Navlun faturası (Freight invocie)
 • Konsolosluk faturası (Consular invoice)
 • Tasdikli fatura (Legalized/certified invoice)
 • Özel fatura (istisna belgesi)
 • Menşe şahadetnamesi ( certificate of origin)
 • TR Dolaşım belgesi (A.TR Movement certificate)
 • 1 Dolaşım belgesi (EUR.1 Movement certificate)
 • Tedarikçi beyanı (suppliers declaration)
 • EUR-MED dolaşım belgesi (EUR-MED movement certificate)
 • Kontrol belgesi (Conformity Certificate)
 • Packing list
 • Yükleme notası
 • Taşıma belgesi

Nakliye Aşaması

Vesaikler hazırlanırken aynı zamanda sevkiyat için yükleme organizasyonu gerçekleştirilir.

 • Deniz ve hava taşımacılığında: konşimento
 • Karayolu taşımacılığında: CMR
 • Demiryolu taşımacılığında: CIM

Gümrükleme

Gümrük işlemleri yapılırken aşağıda yer alan belgelerin de hazırlanması gerekmektedir.

 • Ürünün faturası
 • Gerekli durumda çeki listesi
 • Orman/Tekel nakliye tezkeresi
 • Bitki ve parçaları için sağlık belgesi
 • Kontrol belgesi
 • Tekel ürünlerinde kurum tarafından verilen nakliye belgesi
 • Yetkili makamlarca gerekmesi durumunda izin belgesi
 • Acente ya da kumpanya belgesi
 • Kumanya listesi
 • Standardizasyon kontrol belgesi
 • Yabancı ülkelere seyahat edenlere dair geçici çıkış beyannamesi ve taahhütnamesi

Gerekli işlemler yapıldıktan ve gerekli evraklar tamamlandıktan sonra Gümrük İdaresinin çıkış manifestosu servisi tarafından çıkış tescil defterine tescil işlemi gerçekleştirilir. Çıkış beyannamesi usulünce tasdik edildikten sonrasında gümrükte çıkış işlemi başlamış sayılır.

Bu aşamadan sonra da ürün sevkiyat için hazırlanır ve belirlenen ödeme şekli için de gerekli işlemler yapılmalıdır.

Sevkiyatın tamamlanması ve belirlenen ödeme şekline göre ödemenin alınmasının ardından dış ticaret tamamlanmış olacaktır.

İthalat ve İhracat İşlemlerinde Çeviri Çözümleri

Tüm dış ticaret işlemlerinde ve ithalat ihracat tercüme ve çevirisi gereken tüm evraklarda Çeviri Çözümleri yılların tecrübesine sahiptir. Geniş ve uzman bir kadro ile hizmet veren Çeviri Çözümleri dış ticaret tercüme işlemleri kapsamında gümrük evrakları tercümesi, ihracat evrakları tercümesi, satış sözleşmesi tercümesi gibi birçok konuda uluslararası kalitede hizmet sağlamaktadır.

Tekliften teslimata tüm aşamalarda EN 15038 Hizmet Kalite Standartları kapsamında hizmet vermekte uygun fiyat, hız ve kaliteyi eş zamanlı sunmaktadır.

Daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi için info@ceviricozumleri.com adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Makaleler