İş Kurmak İsteyenlere Devlet Teşvik ve Hibe Desteği…

Gerekli şart ve koşulları sağlayan ve kendi işinin sahibi olmak isteyenlere devlet ve KOSGEB işbirliği kapsamında çeşitli devlet destekleri sunulmaktadır.

Yerli üretim ve ihracatın ve yabancı sermayeli yatırımcıların artması adına düzenlenen destek paketleri girişimcilerin dikkatini çekiyor.

Çift taraflı olarak ekonomik katkı sağlayacak stratejik devlet desteği planlaması amacına ulaşacak gibi görünüyor.

KOSGEB DESTEKLERİ

Girişimcilere dair destekler konusunda çalışmalar yürüten KOSGEB son destek paketlerinde yerli üretimi amaçlıyor. Yurt dışından ithal edilen ürünleri ülke sınırları dahilinde yerli ve milli imkanlar kapsamında üreten girişimcilere çeşitli destekler sağlıyor.

  Girşimcilik Destekleri

Kuruluş desteği olarak da tanımlanan geri ödemesiz olarak gerçekleşen ve gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş işletmelere sağlanmaktadır.

  ARGE, Teknolojik Üretim ve Yerelleştirme Desteği

Bu programın amacı, ar-ge, teknolojik üretim ve yerelleştirme amacına bağlı kalarak yenilik faaliyetleri kapsamında olan ürün, üretim ve ticarileşmesini sağlamak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını ve ihracatı artırmak adına oluşturulmuştur.

  İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaştırma Desteği

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomik payının artması, markalaşmayı ve kurumsallaşmayı sağlamak amacıyla ve kapasitelerini geliştirmek amacıyla sağlanan destek paketidir.

  KOBİ Finansman Desteği

Bu programın amacı; büyüme ve gelişmeyi amaçlayan ve bu potansiyele sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, gerekli finansaman kaynağına ulaşmasını sağlamak

  Labratuvar Hizmetleri Desteği

İşletmelerin ürün kalitesine dair artış sağlamak ve uluslararası rekabetin artması ve ürünlerin yurt içinde üretilebilmesi adına teknik destek sağlamak amacıyla 8 labratuvar KOSGEB Müdürlükleri kapsamında hizmet vermektedir.

  İŞGEM/TEKMER Programı

Bu programın amacı; girişimciler arası işbirliği ve yerli üretim ve ihracatın artmasına dair işletmelerin sayısının artması ve sürdürülmesini sağlamak.

Türkiye’den Yerli ve Özellikle Yabancı Yatırımcıya Yüz Güldüren Teşvik Paketleri

Ekonominin hareketlenmesi, yerli yatırımcının gelişmesi ve uluslararası pazarda yer alması ve yabancı sermayeli yatırımcının yatırım sağlaması adına oluşturulan paketler bu fırsatlardan yararlanmak isteyen yatırımcıların yüzünü güldürüyor.

  KDV İstisnası

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından tedarik edilen techizat ve makinelerin KDV ödemesi yapılmaz

  Gümrük Vergisi Muafiyeti

Yurt dışından satın alınan makine, techizat ve ekipmanların gümrük vergileri ödenemez.

  Vergi İndirimi

Gelir ve kurumlar vergilerine indirim uygulanmasıdır.

  Sosyal Sigortalar Kurumu Prim Desteği (İşçi Payı)

Yatırım kapsamında sağlanan istihdam çerçevesinde ödenen işçi SGK priminin asgari ücret tutarı karşılığının devlet tarafından ödenmesi.

  Sosyal Sigortalar Kurumu Prim Desteği (İşveren Payı)

Yatırım kapsamında sağlanan yasal asgari ücret üzerinden hesaplanan SGK primi işveren payı devlet tarafından karşılanır.

  Gelir Vergisi Stopajı İndirimi

Ytırım kapsamında sağlanan ilave istihdam için edinilen gelir vergisi stopaja tabi olmaz.

  Faiz Oranı Desteği

Yatırım teşvik belgesinde yer alan sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan kredinin en fazla beş yıl olmak kaydıyla faiz ve kar payının belirli bir oranının ödenmesidir.

  Yatırım Arazisi Tahsisi

Maliye Bakanlığı tarafından yatırım yapılacak arazi tahsisi Bakanlık müfredatı kapsamında gerçekleştirilir.

  KDV İadesi

Asgari sabit tutarı 500 milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen inşaat ve bina harcamaları için tahsil edilen KDV iade edilir.

Devlet teşvik ve destek paketleri yabancı sermaye sağlayan yatırımcılar tarafından büyük avantajlar sağlamakta ve Türkiye’yi yatırım ülkesi olarak cazip kılmaktadır.

İstanbul’un en kozmopolit ve iş dünyasının merkezlerinin başında sayılan Şişli ilçesine bağlı Perpa Ticaret Odası bünyesinde çok sayıda yabancı sermayeli şirket kuruluşu gerçekleştirilmektedir.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi yabancı uyruklu vatandaşların şirket kuruluş işlemleri kapsamında gerçekleştirmeleri gereken işlemlerde tercüme ve çeviri hizmeti sağlamaktadır.

İTO Perpa ile aynı blokta yer alan Okeanos terminolojik hakimiyeti ile yabancı uyruklu yatırımcılara sözlü yeminli tercüme hizmetini anlık sağlayabilmektedir.

Kurulduğu günden bu yana etik ilkelerine ve değerlerine bağlılığını uygun fiyat, kalite ve hızlı tercüme hizmeti ile birlikte sunmayı amaç edinmiş Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi tüm projelerinde uluslarası kalite standartları kapsamında hizmet vermektedir.

Şirket Kuruluş Tercüme İşlemlerinde Hız, Kalite ve Uygun Fiyat

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi, lokasyon avantajı sayesinde Perpa Ticaret Merkezi’nde iş dünyasının nabzını yıllardır tutmakta ve müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerini belirleyerek bu doğrultuda profesyonel hizmet sunmaktadır.

Yeminli tercüme ve yeminli çeviri hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Makaleler