Perşembe, Temmuz 2, 2020
Ana Sayfa Genel Kobilere Büyük Kolaylık Geliyor…

Kobilere Büyük Kolaylık Geliyor…

Kobi proje hazırlama ve yürütme süreçlerine yardımcı olacak rehberler geliyor. Hayata geçecek yeni sistemle akredite KOBİ rehbeleri sahaya inecek.

KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yönetmeliği değerlendirerek “Bu yönetmelikle birlikte piyasada çantacı olarak ifade edilen aracılar ortadan kalkacak. Görev ve yetkisini kötüye kullananlara izin verilmeyecek. Bu işin eğitimini almış, saha tecrübesi olan, alanında yetkin KOBİ rehberleri ve teknik danışmanlar, KOSGEB Destekleri kapsamında KOBİ’lere rehberlik hizmeti verecek. Sistemin devreye girmesiyle birlikte ilk etapta 200 KOBİ rehberi, 2 bin 400 Teknik Danışman alanda görev almaya başlayacak. KOBİ’lerin proje hazırlama ve yürütme aşamalarında aracılar nedeniyle yaşadığı sorunlar ortadan kalkacak. Bu işin eğitimini almış, alanında yetkin KOBİ rehberleri ve teknik danışmanlar, KOBİ’lere rehberlik hizmeti verecek. Böylece KOBİ’lerin beceri ve kabiliyetleri geliştirilecek. Danışmanlık hizmetlerinde standart sağlanacak ve kalite yüselecek.” Şeklinde açıklamada bulundu.

3 yıl içinde, 4 bin KOBİ faydalanacak

KOBİ rehberlerinin sahaya inmesi yönetmeliği sayesinde KOSGEB’in KOBİ rehberleri ve teknik danışmanları yetkilendireceğinin yani bir anlamda akreditasyon görevi üstleneceğini vurgulayan Bakan, 3 yıl içerisinde ortalama 4 bin KOBİ’nin bu hizmetten faydalanmasını beklediklerini belirtti.

Kimler KOBİ Rehberi Olabilir?

KOBİ Rehberi olmak isteyenlerde aranacak şartlar yönetmelikte KOBİ Rehberlerinin ve Teknik danışmanların nitelikleri, sunacakları hizmetler, yetkilendirilmesi, sınıflandırılması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin özellikler şu şekilde açıklanmıştır:

  Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürürlüğe konulan KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,

  KOBİ rehberliği eğitimini tamamlamak,

  En az 240 saat danışmanlık tecrübesine sahip olmak veya büyük ölçekli işletmelerde son 10 yıl içerisinde en az 3 yıl üst düzey yönetici (genel müdür, genel müdür yardımcısı ve bunların emsalleri ile üstleri) olarak görev yapmış olmak.

KOBİ rehberlerinin başladığı gündün itibaren 3 yıl sonrasında KOSGEB denetim ve izleme sonuçları doğrultusunda kıdemli KOBİ rehberi statsü elde edecekler.

Teknik Danışmanlar İçin 6 Kriter Mevcut

Yönetmelik çerçevesinde açıklanan aşağıdaki 6 kriterden 1 tanesini yerine getirenler Teknik Danışman olarak görev yapabilecek:

  Doktora mezunu ve en az 120 saat danışmanlık deneyimine sahip olmak ya da yükseköğretim kurumlarında doçent ya da profesör olarak görev yapmış olmak

  Yüksek lisans mezunu ve en az 240 saat danışmanlık tecrübesine sahip olmak,

  Büyük veya orta ölçekli işletmelerde orta düzey yönetici (birim müdürü, işletme müdürü ve bunların emsalleri) veya üst düzey yönetici (genel müdür, genel müdür yardımcısı ve bunların emsalleri ile üstleri) olarak son 10 yıl içinde en az 5 yıl görev yapmış ve en az lisans mezunu olmak

  Danışmanlık hizmeti veren işletmelerin son 10 yıl içinde en az 5 yıl sahibi, ortağı veya çalışanı olmak, en az 240 saat danışmanlık tecrübesine sahip ve en az lisans mezunu olmak,

15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik kapsamında Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansına sahip ve aynı Yönetmelikte tanımlanan tecrübeli yatırımcı olmak.

Finansman, uluslararasılaşma, teknoloji/yenilik/dijitalleşme ve büyüme alanlarında KOSGEB tarafından belirlenen ve yetki verilen konularda teknik danışmanlar görev alabilecek.

Okeanos Tercüme

Tel : 0212 221 45 21

Whatsapp : 0553 910 31 32

GÜNCEL YAZILAR

Özel Şartlarda YKS 2020

Özel şartlarda YKS 2020, bilindiği üzere dünyaca bir pandemi sürecinden geçiyoruz.  COVID-19 salgınının olumsuz etkilediği alanlardan birisi de haliyle eğitim sektörü… Pandemi nedeniyle ertelenen ve...

Osmanlıca Tercüme ve Osmanlıca Çeviri

Osmanlıca tercüme ve çeviri, Osmanlıca, 13.yy’da Osmanlı İmparatorluğunda kullanılmış olan dilin adıdır. Çoğunlukla Arapça ve Farsçanın etkisi altında kalan bir dil olarak Arap alfabesinin...

Farsça Yeminli Tercüme

Farsça yeminli tercüme, Farsça, İran başta olmak üzere Tacikistan, Afganistan, Özbekistan ve Basra Körfezi ülkelerinde konuşulan, Hint-Avrupa dil ailesinin Asya kolunun Hint-İran öbeğinde arasında...

Azerice Tercüme ve Azerice Çeviri

Azerice tercüme ve Azerice Çeviri, Azerice veya diğer bir deyişle Azerbaycan Türkçesi Türk dilinin Oğuz veya Batı lehçelerinden biri olup Azerbaycan'ın resmi dilidir. Azerbaycan'ın yanı...