Model Fabrikaya Yerli Yazılım…

Türkiye Sanayi Sektöründe Kendi Yazılımını Kendi Üretecek

ASO (Ankara Sanayi Odası) Başkanı Nurettin Özdebir: “Yaz aylarına kadar enflasyonun alınan tedbirlerin etkisiyle aşağıya ineceğini düşünüyorum. Bu süreci iyi değerlendirirsek yılın geri kalanında da enflasyonu kontrol ederek YEP(Yeni Ekonomi Planı) tahminlerine ulaşabileceğiz.” Sözleri dikkat çekti.

Sanayi sektörünün büyümenin itici gücü olduğunu belirten Nurettin Özdebir, “Yeni bir büyüme hikayesi yazılması gerekiyorsa bu hikayenin ilk adımı, ithal ettiğimiz ürünlerin rekabetçi olanlarının yerli üretiminin desteklenmesidir. İkinci adım daha teknolojik ürünler üretmemiz, üçüncü adım ise verimliliği artırmamızdır” ifadesini kullandı

Model Fabrika Projesi

ASO ocak ayı meclis toplantısında bu cümleleri sarf eden Özdebir, endüstri 4.0 kapsamında hayata geçen Model Fabrika Projesi ile sanayide kullanılan yazılımları yerli ve milli olarak üretmeyi amaçladıklarını söyledi.

Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlerden daha düşük gelir sağlanmasına karşılık ithal edilen ürünlere daha yüksek tutarlarda ödeme yapıldığına dikkat çeken Özdebir, dışa bağımlılığı azaltacak önlemlerin alınmasının önemini vurguladı.

Model Fabrika Nedir?

Uygulamalı Yetkinlik Merkezi Projesi (Model Fabrika),

Model Fabrika şirketlerde operasyona bağlı mükemmeliyet ilkelerinin, deneyimsel öğrenme metotlarını kullanarak, ölçeklenebilir bir biçimde yaygınlaştırılmasına yardımcı olan bir araç ya da ortak kullanıma yönelik bir yetkinlik merkezi olarak da tanımlayabiliriz.

Model Fabrikaları işletmelerin verimliliğini ve rekabetçiliğini artırmaya çalışan diğer unsurlardan ayıran en büyük öözellik bir nevi deneme yanılma yoluyla elde edilen başarılı sonuçlar ve bu sonuçları kalıcı hale getirmektir. Bu sistem deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak ve teori ve pratiği birleştirerek kalıcı yetkinlik elde etmeyi amaçlamaktadır.

İlgili Makaleler