Şirket Kuruluşunda Yabancı Yatırımcılara Sunulan İmkan ve Avantajlar

Türkiye Ekonomisi Yabancı Ülke Vatandaşlarına Şirket Kuruluşunda Büyük Fırsatlar Sunuyor

Türkiye 80 ülke ile çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması imzalamıştır. Bu bağlamda ülkemize yatırım yapacak olan yabancılar ithalat ve ihracat işlemlerinde vergisel avantajlar kazanmaktadırlar, yabancı yatırımcılara ülkemizde yatırım yapmalarına karşılık sağlanan fırsat ve avantajlar bunlarla da sınırlı değil. Her geçen gün yenilenen ve genişletilen devlet desteği ve teşviklerden bazıları aşağıda olduğu şekilde yer almaktadır. Türkiye, coğrafi ve stratejik konumu ve yaşanılabilir bir ülke olması sebebiyle yabancı yatırımcıların ilgisini çeken ülke olmasının yanı sıra devlet desteği konusunda da yabancı yatırımcılara ciddi kolaylıklar sağlanmaktadır.

İşte yabancı yatırımcılara sağlanan imkan ve avantajlar :

Türkiye’de Yabancı Yatırımcılara Sunulan Devlet Teşviki

Türkiye sınırları dahilinde bulunan yabancı yatırımcı sayısını artırmak için çok sayıda teşvik sunmaktadır. Bunlardan bazıları…

KDV İstisnası

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt içinden veya yurt dışından tedarik edilecek makine, techizat ve ekipman alımlarında KDV ödenmemektedir.

Gümrük Vergisinden Muafiyet

Yabancı yatırımcılar yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından satın aldıkları makine, techizat ve ekipman için gümrük vergisi ödemeyecek.

Vergi İndirimi

Gelir ve kurumlar vergisi, toplam indirimli vergi tutarının yatırıma katkı oranına ulaşıncaya kadar indirim oranlarının hesaplanmasıyla elde edilir. Yatırıma katkı oranı, toplam sabit yatırım tutarının vergi indirimine dahil olan oranını ifade eder.

Sosyal Sigortalar Primi İşveren Payı Desteği

Yabancı sermaye ile sağlanan istihdam doğrultusunda yasal asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan sosyal sigortalar işveren payo devlet tarafından karşılanmaktadır.

Sosyal Sigortalar Primi İşçi Payı Desteği

Yabancı sermayeli istihdamlarda Bölge 6’da ve yatırım teşvik belgesi kapsamında sağlanan yatırımlarda yasal asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal sigortalar işçi payı devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu bağlamda gerçekleşen sosyal sigortalar prim desteğinde herhangi bir üst sınır bulunmamakta ve 10 yıl geçerliliği mevcuttur.

Gelir Vergisi Stopajında İndirim Desteği

Yabancı sermayeli yatırım kapsamında sağlanan ve ilave istihdamla sağlanan istihdam için belirlenen gelir vergisi stopaja tabi değildir. Gelir vergisi stopajı indirimi için herhangi bir üst sınır yoktur ve bu destek sadece Bölge 6 yatırımları için 10 yıl boyunca geçerlidir.

Faiz Oranı Desteği

En az 1 vadeli yatırım kredilerinde sağlanan finansman desteğine faiz oranı desteği adı verilmekte ve yatırım teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarına oranla %70 kadar kredi kullanımlarında krediye dair ödenecek kar/faiz oranının belirli bir kısmının en fazla ilk 5 yıllık bölümünün ödenmesi adına devlet desteği sağlanır.

Arazi Sağlanması

Yabancı sermayeli yapılacak yatırımlar kapsamında Maliye Bakanlığı yönetmeliği kapsamında arazi bulunabilmesine bağlı olarak arazi tahsis edilmektedir.

KDV İadesi Desteği

Asgari yatırım tutarının 500 milyon TL olması durumunda stratejik yatırımlar kapsamında yapılan bina-inşaat harcamaları sırasında tahsil edilen KDV iadesi gerçekleştirilir.

Ar -GE Teşviki

2024 yılına kadar geçerli olan ar-ge desteği, ar-ge merkezlerinde en az 15 ve tasarım merkezlerinde en az 10 personelin istihdamı durumunda Türkiye’deki ar-ge ve tasarım yatırımı projelerine özel teşvikler sağlanmaktadır. Bu kapsamda; ar-ge harcamalarının tamamı vergi matrahından düşülür. Düzenlenen evraklarda damga vergisi muafiyeti gerçekleştirilir. Ar-ge projeleri dahilinde ithal edilen ürünlere dair gümrük vergisi muafiyeti söz konusudur.

Okeanos Tercüme

Tel : 0212 221 45 21

Whatsapp : 0553 910 31 32

İlgili Makaleler