Sözleşme ile İlgili Bilinmesi Gerekenler…

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi tüm sözleşme türlerinde sözleşme tercüme ve sözleşme çeviri işlemlerinde uygun fiyat, kalite ve hız kriterlerini bir araya getirerek faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sözleşme Nedir?

En az iki taraf arasında karşılıklı beklenti ya da ortak bir konuda yasal dayanak, düzenleme, yasal yükümlülük ve hakların düzenlendiği belgeye sözleşme denir.

İvazlı Sözleşme ve İvazsız Sözleşme Nedir?

Sözleşme iki türden oluşmaktadır. Taraflar arasında imzalanan sözleşme iki tarafı da borç altına sokuyor ise buna ivazlı sözleşme denir.

Eğer iki taraftan biri borç altına giriyor ise buna ivazsız sözleşme denir.

Sözleşme Şekilleri Nelerdir?

Sözlü Sözleşme: Her sözleşme ilk etapta sözlü olarak ifade edilmektedir. Çok sık kullanılmayan bir yöntem olmamakla birlikte taraflar arasında sözlü taahhütlere dayanarak uzlaşılan ve yazılı ifade edilmeyen şekline sözlü sözleşme denir.

Yazılı Sözleşme: En sık kullanılan ve taraflar arası yazılı olarak ifade edilen ve tüm yasal düzenlemeleri ile ele alınan sözleşme şekline yazılı sözleşme denir.

Resmi Sözleşme: Resmi makamlarda ya da resmi makamlar tarafından düzenlene sözleşme şekline resmi sözleşme denir. Resmi sözleşme noterlik makamı ve benzeri kurumlarda yapılan sözleşmelerdir.

Sözleşme Çeşitleri Nelerdir?

Sözleşme çeşitleri de ikiye ayrılmaktadır.

Tipik Sözleşmeler: Kanun ve yasalarda yeri bulunan isimli sözleşmelere tipik sözleşme denir.

Atipik Sözleşmeler: Kanun ve yasalarda yeri olmayan isimsiz sözleşmelere atipik sözleşme denilmektedir.

Sözleşme Nasıl Hazırlanır?

Sözleşmenin türü düzenlenmesi açısından önem taşımaktadır. Sözleşmeler yazılı ya da sözlü olarak düzenlenmektedir. Yasal hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesi, kural ve yasakların belirlenmesi açısından yazılı sözleşme olarak düzenlenmektedir.

  Sözleşmede ilk yapılması gereken sözleşmenin yapılma amacına bağlı istek ve beklentiler belirlenmelidir.

  Sözleşmeye dair istek beklentiler açık, net ve anlaşılır bir şekilde belirlenmelidir.

  Sözleşmenin yasal ve hukuksal kurallarının belirlenmesi ve taslak olarak hazırlanması

  Yasal düzenlemeler ve ihtilaf durumunda yetkili makamların belirlenmesi gerekir.

Yazılı sözleşmenin eğer net bir taslağı ve şekli varsa eğer bu doğrultuda düzenlenir. Ancak sözleşme serbest şekilde mevcut ise isteğe bağlı serbest olarak düzenlenebilir.

Sözleşme Neden Düzenlenir?

Sözleşme, ortak bir amaçta buluşan iki tarafın karşılıklı çıkarlarını koruyarak belirli bir yasal düzenlemeler kapsamında hak ve yükümlülüklerin korunması amacıyla yapılmaktadır.

Sözleşme Türleri Nelerdir?

Mülkiyet Hakkını Geçirmeye Yönelik Sözleşmeler

  Satış Sözleşmesi

  Bağışlama Sözleşmesi

  Trampa Sözleşmesi

Kullandırmaya Yönelik Sözleşmeler

  Kira Sözleşmesi

  Ariyet –Kullanma Ödüncü Sözleşmesi

  Karz -Ödünç Sözleşmesi

İş Görme Sözleşmesi

  Hizmet Sözleşmesi

  Eser İstisna Sözleşmesi

  Vekalet Sözleşmesi

  Emanet- Vedia Sözleşmesi

Teminat (Kefalet Sözleşmesi)

Kanunlarda Düzenlenmiş Sözleşmeler

  Karma ve Bileşik Sözleşmeler

  Garanti Sözleşmesi

  Kredi Sözleşmesi

  Tek satıcılık Sözleşmesi

  Alacakların Satış Sözleşmesi

  Pazarlama İmtiyazı (Franchasing) Sözleşmesi

Satım İçin Bırakma Sözleşmesi

Evlilik Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Yayım Sözleşmesi

Simsar Sözleşmesi

Komisyon Sözleşmesi

Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

Arsa Payı Karşılığı Kat Sözleşmesi

Sözleşme Nerelerde Kullanılır?

Sözleşme nerelerde kullanılır sorusunun cevabı sözleşme türü başlıklarından da anlaşılabileceği üzere sözleşmenin türüne göre değişiklik göstermektedir. Taraflar haklarını saklı tutmak ve ortak amacın hukuka dayandırılması amacıyla kendilerinde muhafaza etmek amacıyla düzenlenir.

Tarafların ortak amacı uygulamasının öncesi ya da sonrasında resmi makamlara iletilmesi amacıyla yapılabilir. Ya da amacın yasal olarak yerine getirilebilmesi için hukuksal zorunluluk olarak düzenlenebilmektedir.

Sözleşme Taslakları Standart Mıdır?

Sözleşme taslağı olarak birçok yerden rahatlıkla bulunabilecek örneğin kira sözleşmesi gibi hukuken belirli bir düzeni olan sözleşmeler standarttır ve sadece taraf bilgileri ve özel bilgiler sözleşme taslağına eklenerek kullanılmaktadır.

Sözleşme Çevirisi Neden Yapılır?

Sözleşmeler, sadece aynı dile mensup iki taraf arasında yapılmadığında ya da taraflardan biri yabancı uyruklu ise metin her iki tarafın dilinde düzenlenmelidir. Bu sebeple bir dilde yazılan sözleşme tercüman ya da yeminli tercüme bürosu aracılığıyla resmi olarak yeminli sözleşme tercümesi ya da sözleşme çevirisi olarak düzenlenmelidir.

Sözleşme Çevirisinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Sözleşme tercüme ve sözleşme çeviri işlemi gerçekleştirilirken ilk dikkat edilmesi gereken konu terminolojidir. Sözleşmeler hukuki terminolojiye uygun metinler olması sebebi ile alanında uzman ve sözleşme terminolojisine hakim tercüman ve editörler tarafından ele alınmalıdır.

Sözleşme tercüme ve sözleşme çevirisi yapılırken kaynak metne bağlı olarak ve birebir tercüme yapılmalıdır.

Sözleşme başka bir ülkede ya da resmi makamlarda kullanılacak ise sözleşme tercüme ve sözleşme çeviri evrakı yeminli sözleşme tercümesi ya da noter yeminli sözleşme çevirisi olarak hazırlanmalıdır.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi bu bağlamda tercüme sektöründe yılların bilgi birikimi ve deneyimine sahiptir. Büyük titizlikle oluşturduğu tercüme ekibi ile yıllardır sayısız sözleşme tercüme işlemine ve projelere imza atmıştır.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi her bir projeyi sahip olduğu ve düzenli periyotlarla denetime tabi bulunduğu EN 15038 Hizmet Kalite Standartları prosesine göre iş akışını yürütmektedir.

Kesintisiz kalite ve uygun fiyatı tüm tercüme projelerinde amaç edinen ve bu istikrarı yıllardır sürdüren Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi bu başarısını son teknolojiye sahip müşteri paneli ile müşterilerine şeffaflık ve güveni sağlamaktadır.

Sözleşme tercüme ve sözleşme çevirisi hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Makaleler