İngilizce Sözlük Çeviri

İngilizce sözlük çeviri ifadesi genellikle çeviri yapmak için sözlükten faydalanmak isteyen kişilerin veya bir terimin sözlükteki çevirisini aramak isteyen kişilerin başvurduğu aratma biçimidir.

Sözlük Nedir?

Sözlük üzerine yapılan birçok tanım bulunmaktadır. Nudansk Ordborg (2005), sözlüğü, “sözcüklerin sistematik bir düzende verildiği ve heceleme, sözcük türü, çekimler ve anlamların veya sözcüğün başka dildeki anlamının yer aldığı kitap” şeklinde tanımlamaktadır.

Bir başka tanıma göre ise: bir dilin alfabetik sözcükler listesinden oluşarak, anlamlarını ve kökenlerini gösteren kitap olarak ifade edilir (wikipedia, 2011).

Türk Dil Kurumu (2015) verilerine göre ise :”bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış olan sözcüklerini ve deyimlerini alfabetik sıraya göre biçimlendirerek tanımlarını yapan, açıklayan, karşılıklarını veren eser” olarak açıklanmaktadır.

Kocaman (1998:111), sözlük üzerine “bir dilin sözcüklerini, deyimlerini, deyişlerini, alfabetik düzene göre listeleyen, anlamlarını açıklayan veya başka dillerde karşılıklarını veren eser” olarak bir tanım yapmaktadır.

Google play sözlük uygulamaları

İngilizce sözlük çeviri detaylı bilgi için tıklayınız…

Sözlük üzerine yapılan tanımların çokluğu, günümüze sözlüklerin önemli bir yer teşkil ettiğini göstermektedir. Özellikle sözlük çeviri işlemi esnasında bir çevirmenin sıklıkla başvurduğu kaynaklardandır.

sözlük nedir?

Sözlük Türleri Nelerdir?

Sözlükler hacim bakımından masa türü, sıkıştırılmış tür, cep türü, gem olarak sınıflandırılmaktadır. Bir veya birden çok sözvarlığına hitap etmeleri bakımından tek dilli veya çok dilli olarak sınıflandırılırlar. Alfabetik sıralama bakımından ise abecesel sözlükler ve kavram sözlükleri olarak incelenirler. İncelenen söz varlığının niteliğine göre ise genel sözlükler, lehçebilim sözlükleri, eşanlamlı, eşadlı, karşıt anlamlı öğeler sözlüğü olarak incelenebilir. Bunun yanı sıra yabancı öğeler sözlükleri, tarihsel sözlükler, köken bilgisi sözlükleri, uzmanlık alanı sözlükleri, argo sözlükleri bu sınıflandırmada yer almaktadır. Deyim ve atasözleri sözlükleri de bu kategoride yer alan bir diğer sözlük biçimidir (Aydın, 2017).

Çeviri Sürecinde Sözlüklerin Önemi

Çeviri sürecinde, sözlüklerin yeri oldukça büyüktür. Özellikle terminoloji sözlüklerine, çeviri esnasında sıklıkla başvurulmaktadır. Teknik terimler sözlüğü, hukuki terimler sözlüğü, tıbbi terimler sözlüğü vb. birçok alanda terminoloji sözlükleri bulunmaktadır. Bu sözlükler, tercümanların çeviri süreçlerindeki en büyük yardımcılarıdır. Terminoloji sözlüklerinden yararlanılarak terminolojik doğruluk ve tutarlılık sağlanabilmektedir. Çeviri işleminde en önemli unsurlardan birisi olan terminoloji böylelikle karşılanmaktadır.

Terminolojik Olarak Doğru ve Tutarlı Çeviri Hizmeti

Çeviri Çözümleri, çeşitli alanlarında uzman tercüman kadrosunu bünyesinde barındırmaktadır. Böylelikle terminolojik olarak doğru ve tutarlı çeviri hizmeti sunulmaktadır. Tercümanlarımız çeviri esnasında çeviri konusu ile ilgili detaylı araştırmalar gerçekleştiren, terminoloji sözlüklerinden yararlanan kişilerden oluşmaktadır. Teknik, hukuki, tıbbi, akademik, ticari, finansal vb. terminolojilerde çeviri hizmeti sağlamaktadır.

Tüm çeviri süreçlerinde EN15038 Tercüme Hizmet Kalite Standartlarında hizmet sağlanmaktadır. Böylelikle tüm çeviri süreçlerinde kaliteli ve güvenilir hizmet garanti altına alınmaktadır.

Çeviri Taleplerinizde Çeviri Çözümleri…

Çeviri hizmetlerimiz ile ilgili olarak detaylı bilgiye web sitemizden ulaşabilirsiniz. Ayrıca info@ceviricozumleri.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 0212 221 45 21 veya 05539103132 numaralı hatlar aracılığıyla da bizlerle iletişim sağlayabilirsiniz.

İlgili Makaleler