Tercümanlık ve Yabancı Kültürler

Tercümanlık ve yabancı kültürler, kaynak dilde sözlü veya yazılı olarak ifade edilenleri hedef dile aktarmakla görevli kişilere tercüman denilmektedir.

Tercümanlık ve Yabancı Kültürler

Tercüme işlemi genel olarak bir diller arası aktarma işlemi olarak görülse de, aynı zamanda bir nevi kültürler arası aktarma eylemidir. Dolayısıyla tercümanlar çeviri işlemini gerçekleştirirken belli başlı ölçütleri göz önünde bulundurarak işlerini icra etmektedir.

Tercüme Sürecinde Dil bilgisi ve Terminolojinin Önemi

Kaynak dilin ve hedef dilin ses bilimsel, dil bilgisel ve anlam bilimsel özelliklerinin iyi derecede bilmek tercüme işlemi için en önemli ölçütlerden birisidir. Böylelikle tercüman dilin içsel yapısını çözümleme şansını elde edebilmekte ve hedef dile dilsel yapıyı doğru biçimde aktarabilmektedir.

Dilsel özellikler hakkında bilgi sahibi olunmasının yanı sıra belirli bir terminolojik alana hakimiyet de oldukça önemlidir. Günümüzde tıbbi, hukuki, ticari, teknik, akademik olmak üzere çeşitli terminolojiler mevcuttur. İlgili alanlarda pek çok evrakın yazılı tercümesi ve pek çok işlem için sözlü tercüme işlemi gerçekleştirilmektedir. Bahsi geçen terminolojilerde sağlıklı bir çeviri işlemi ifa edebilmek adına bu terminolojilere hakimiyet ve terminoloji alanlarında tecrübe sahibi olunması gerekmektedir. Böylelikle yapılacak hataların önüne geçilebilmektedir.

Tercüme Sürecinde Dil ve Kültür

Kaynak kültüre ve hedef kültüre hakimiyet, bir tercümanın tercüme işlemini profesyonel bir şekilde gerçekleştirebilmesi anlamında bir diğer önemli kriterlerdendir. Belki de en önemlisi olarak görülmektedir. Çünkü kültür bir dilsel topluluğun kimliğidir. Gelenekleri, görenekleri, yaşam biçimleri, yemek tercihleri ve giyiniş stilleridir. Dolayısıyla bir topluluğu tam olarak yansıtan temel öğelerdendir. Bu noktada tercümanların çeviri yapacağı kültüre en az kendi ana kültürleri düzeyinde hakim olması gerekmektedir.

Sözlü veya yazılı olarak aktarılan ifadelerin iletişim kuranlar tarafından net bir biçimde anlaşılmaması durumunda karşılıklı iletişimden söz etmiş sayılmayız. Bu sorun dilsel ifadelerin arka plan bilgisi bilindiği takdirde çözülebilmektedir. Bu arka plan bilgisi kültür aracılığıyla aşılabilmektedir. Bu noktada ortak geleneğe, alışkanlıklara ve söylem tarzlarına sahip topluluklar bulunmaktadır. Bu topluluklar aynı zamanda ülkelerinin coğrafyası, tarihi, siyaseti, ekonomisi, tabuları ve diğer birçok noktada da ortaklığa sahiptir. Tüm bu arka plan bilgileri ile iletişim kuran iki insan arasında konuşma üretme ve anlama bağlamında sorunlar ortadan kalkabilmektedir.

Yabancı kültürlere olan hakimiyetin tam da bu noktada uluslararası iletişim bağlamında ne denli öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır. Tercüme sürecinde de çevrilen iletinin yalnızca bir başka dile değil aynı zamanda başka bir kültüre de aktarılmış olduğunun farkındalığını oluşturmaktadır.

Kültürel Farklılıklar

İki dilsel topluluk arasındaki tercüme sürecine etki eden kültürel farklılıklara ait unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurlardan birisi uyarlama olarak adlandırılmaktadır. Buna göre kaynak dilde yer alan kimi ifadelerin hedef dilde bulunmaması durumunda, hedef dilde kaynak dildeki ifadeye en yakın sözcük veya cümle tercih edilmektedir.  Kaynak dildeki bazı simgesel ifadelerin hedef dil kültüründe bulunmayışı ve hedef dilde başka bir ifade için kullanılması da uyarlama işlemini gerektiren süreçlerdendir. Bu noktada kaynak dildeki ifadenin benzeri bir siyasi, sosyo-ekonomik veya toplumsal simge hedef dilde hemen hemen aynı sembolik bir kullanımla ifade edilmektedir.

Deyimler ve atasözleri de bir dilsel topluluğun kültürel miraslarından birisidir. Çeviri sürecinde en sık hataya düşülen sözcükler arasında yer alan atasözleri ve deyimlerinin ifade ettikleri anlamların karşı dile tam olarak aktarılması gerekmektedir. Doğru anlamların yakalanması için ise çevirmen gerekirse ilave bilgi edinmeli ve aynı anlama gelen başka bir ifadeye yer vermelidir.

Çeviri Çözümleri ile Tercüme Sürecinde Kültürler arası Yolculuk…

Tercümanlık ve yabancı kültürler arasındaki ilişkinin temel amacı tercümanın kaynak metni hedef dil okuyucusuna ulaştırması ve geçirmesidir. Gerekli kültürel bilgi aracılığıyla metnin yorumlanması hedef kültür okuyucusuna verilmek istenen mesajı net olarak ifade etmektedir. Kültürel özellikler dilsel ifadelerin kullanılışını ve anlaşılmasını etkilemektedir. Dilsel ifadelerin kullanılışı ve anlaşılması aracılığıyla da kültür diller arası bir yolculuğa çıkar.

Hem kaynak dilin hem de hedef ilin dil bilgisel ve dil bilimsel özellikleri hakkında bilgi sahibi olması bir tercümanın tercümesini ön plana çıkaran detaylardan birisidir. Ancak salt dilsel doğruluğa sahip olup kültürel açıdan zayıf ve hedef kültürden uzak bir metin okuyucu için çok da anlam ifade etmemektedir. Dolayısıyla tercümanın dil bilgisel ve terminolojik bilgiye sahip olduğu kadar kültürel bilgiye de sahip olması son derece önemlidir.

Tercümanlık ve Yabancı Kültürler Farkındalığı

Çeviri Çözümleri, kaynak ve hedef kültüre ileri düzeyde hakim tercüman kadrosuyla tüm dillerde kaliteli ve güvenilir tercüme hizmeti sağlamaktadır. Çeviri Çözümleri’nin tercüman kadrosu uzman oldukları dillere dilsel ve terminolojik özellikleri bakımından hakim kişiler olduğu kadar kültürel özellikler bakımından da hakim kişilerden oluşmaktadır.

Çeviri Çözümleri’nin profesyonel tercüme hizmetiyle kültürünüze kendinizi yakın hissetmeniz, evinizdeymişsiniz hissiyatını yakalamanız hiç de zor değildir. Çeviri Çözümleri ile çıktığınız kültür yolculuğunda kendinizden bir şeyler bulmanız ise yüksek ihtimaldir.

Çeviri Çözümleri’nin çeviri hizmetleri hakkında detaylı bilgi ve fiyat için info@ceviricozumleri.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca 0553 910 31 32 veya 0212 221 45 21 numaralı hatlarımızdan kurumsal müşteri temsilcimizle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Makaleler