Yaratıcı Yazarlık

Yaratıcı yazarlık nedir? Son dönemlerde oldukça popüler hale gelen “Yaratıcı Yazarlık” mevzusu, içerik üretmek isteyen tüm yazar ve yazar adayları tarafından ilgi görmektedir. Çünkü bulunduğumuz teknoloji çağı, özellikle dijital içeriklere olan ihtiyacı katbekat artırmıştır. Bu ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak için de yazarlığa gönül vermiş insanlar belli eğitimlere başvurmaktadır. Lakin üretilen içeriğin beklentilere hitap edebilmesi ve yeterli şekilde ilgi görebilmesi için alternatifleri arasında fark yaratması gerekmektedir. Alışılagelmiş, tekdüze yazılar; özellikle dijital medya içerisinde hayatta kalması oldukça kısa sürelidir. Bu nedenle bir içeriğin oluşturulma aşamasında yazar yaratıcılık sahibi olmalı ve benzersiz içeriklere imza atmalıdır.

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi

Yaratıcı yazarlık atölyelerinin temel amacı; içerik üretmek isteyen insanlara bir yazma alışkanlığı kazandırmaktır. Elbette ki yazı yazma işi bir yetenek sahibi olma ihtiyacını gözetmektedir. Ancak yetenek sahibi olmak, bu işin yalnızca çok küçük bir bölümünü kapsamaktadır. Bu nedenle yaratıcı yazarlık atölyesi üzerinde yapılan etkinlikler, yazma tutkusu olan herkesi bir yazma rutinine alıştırmaktadır. Bu eğitimler genel olarak hikaye ve senaryo yazarlığı üzerine olsa da, kişinin deneyimli yazarların sunmuş olduğu önerileri çeşitli içerik türlerine de yansıtması mümkündür. Yaratıcı bir şekilde yazı yazma işini gerçekleştirebilmek için yetenek tek başına yeterli değildi. Öyleyse bir yazma alışkanlığına sahip olmak da yaratıcı yazarlık için yeterli midir? Elbette hayır. Gelin hep birlikte bir yazarın yaratıcılık kazanmasını sağlayacak tüm etkenleri inceleyelim.

Yazı Yazma Alışkanlığı

Yaratıcı yazarlık atölyelerinin yazı yazma işinin bir rutin haline getirilebilmesini amaçladığına değinmiştik. Öyleyse yaratıcı yazarlık için yazı yazmanın bir alışkanlık haline gelmesi neden gereklidir? Cevabı oldukça net. Deneyim sahibi olunan herhangi bir işe ara verildiği takdirde bir körelmelerin meydana gelmesi kaçınılmazdır. Yazı yazmada da bu durum farksızdır. Yazarın kaleminde körelme meydana gelmemesi için her gün belli bir konu üzerinde içerik üretmesi gereklidir. Bu içerikler; bilim, teknik, kültür ve sanat olarak sınırlandırılmamakla birlikte günlük tutmak dahi bir içerik üretimi olarak sayılmaktadır. Bu nedenle özellikle yaratıcı yazarlık için her gün içerik üretebiliyor olmak gerekmektedir.

Kitap Okuma Alışkanlığı

Günlük yazma rutininin oluşturulmasının ardından, yalnızca yazarların değil bütün kesimden insanların gerçekleştirmesi gereken bir diğer rutin ise kitap okumadır. Kitap okuma alışkanlığı kazanmamış bir yazar günde ne kadar içerik üretirse üretsin, günün birinde kaçınılmaz olarak bir duraksama haline bürünecektir. Bu duraksama halinin en büyük göstergesi ise üretilen içeriklerin alışılagelmiş, yani tekdüze bir hal almasıdır. Bir yazarın yaratıcılığını kaybetmemesi için düzenli olarak okuma gerçekleştirmesi gerekir. Özellikle üretilen içerikler ile alakalı okumalar gerçekleştirmek, yaratıcı yazarlık kazanımı için önemli bir öneridir.

Gündemi Takip Etmek

Yaratıcı bir yazar olabilmek için bir diğer önemli etken ise gündemi takip etmektir. Üretilen içeriğin türü ne olursa olsun yazar, gündemdeki gelişmelerden bir an olsun kopmamalı ve anlık olarak takipte kalmalıdır. Yeni bilgiye ve gelişime her zaman açık olmalı, hiçbir zaman ise “Ben oldum.” dememelidir. Çünkü özellikle dijital sektör sürekli olarak bir değişim ve gelişim içerisindedir. Yaratıcı yazarlık da değişim ve gelişimin bir ürünü olduğundan, gerçekleşen gelişmelere uyum sağlanmalıdır.

Araştırmacı Bir Kimlik Oluşturmak

Üretilen içeriklerde alışılagelmiş olmaktan çıkabilmek için gündemi takip etmekle birlikte araştırmacı ve gözlemci olunmalıdır. Araştırma aşamasında tek bir kaynakla sınırlı kalınmamalı, bir duruma birden fazla gözle bakabilmelidir. Aynı zamanda bir hikaye veya senaryo içeriklerinde de gözlemci bir bakış açısına bürünerek, gerçek dünyada yaşanan olaylardan ilham alınmalıdır. Gözlem yapmak aynı zamanda empati duygusunu geliştirdiği için, yazarın yaratmış olduğu karakterlerle empati kurması ve olayları buna göre şekillendirmesi oldukça kolaylaşacaktır. Çünkü; özellikle hikaye, roman ve senaryo türlerinde olmak üzere üretilen her içerikte yazar, okuyucusu için inandırıcılığı sağlaması gerekir. Bu durum da yaratıcı yazarlık için gerekli konulardan bir tanesidir. Aksi takdirde okuyucu kendini içeriğe adapte edemez ve inandırıcı olmayan bir içeriği okumaktan kaçınır.

İçeriğin Bütününe Hakim Olabilmek

Yaratıcı bir yazarın oluşturduğu içeriklerde inandırıcılığı sağlayabilmesinin bir diğer şartı ise içeriğin bütününe hakim olabilmesidir. Özellikle bu durum bir olay etrafında şekillenen içeriklerde dikkat çekse de her içerik türünde yazar; giriş, gelişme ve sonuca hakim olmalıdır. Doğaçlama ilerleyen yazıların okuyuculara inandırıcı gelmesi oldukça zordur. Bu nedenle olaylar sıralı ve okuyucuların inanacağı bir şekilde gerçekleşmelidir. Genellikle yazılar giriş ve sonuç bölümleriyle beraber bir olay örgüsü etrafında kendiliğinde ulaşır. Ancak yazarın iskelet görevinde olan gelişme bölümünü elinde tutabilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yaratıcı yazarlık ilkelerinin dışına çıkılacaktır.

Yaratıcı Yazarlık Atölyelerinin Gerekliliği

Yukarıda sıralanan etkenleri yazarın bireysel olarak kazanabilmesi oldukça mümkündür. Bir yazarın yaratıcılık kazanabilmesi için belli atölye merkezlerini tercih etmesinin gerekli olduğunu söylemek kesinlikle yanlış olacaktır. Kişinin yaratıcılık kazanması için yapması gereken tek şey, bu durumun gerçekleşebilmesine kendisini inandırmasıdır. Ardından ise en erken vakitte alışkanlık sahibi olabilmesini sağlayacak davranış biçimine bürünmelidir. Ancak kişinin kendini bir rutine dahil edememesi ise yaşanan olası durumlardan biridir ve oldukça doğaldır. Bu durumda yaratıcı yazarlık atölyesi içerisinde yapılan etkinliklerin sunduğu fayda kesinlikle tartışılmazdır. Bir yaratıcı yazarlık atölyesine katılım gösterildiğinde ise kişi, kendini yine bu duruma inandırmalıdır. Yazı yazma ve tartışma etkinliklerine düzenli olarak katılım gösterilmeli, süreci verimli bir şekilde tamamlamalıdır.

Çeviri Çözümleri

İlgili Makaleler