İşaret Dili Tercümanlığı Ücretleri

Kişiler arasındaki sözlü iletişimin yerini el ve vücut dili ile tamamlayarak anlaşmayı sağlayan ve doğal dillerden biri olan İşaret Dili, dünyada her ülkede kullanılmaktadır. Fakat her ülkenin işaret dili farklı olduğu için birbirleri arasında anlaşılabilirlik sağlamaları güçtür. İşaret dili hakkında bilinen en büyük yanılgılardan biri, sadece ellerin kullanıldığıdır. Eller, bu dilin önemli bir parçası olsa da vücut dili, dudak hareketleri gibi yardımcılar vardır. Bu bileşenlerin ortak hareketi ile pürüzsüz iletişim sağlanmakta ve kişiler arasındaki etkileşim kesintisiz devam etmektedir. Diğer diller gibi belli aşamalardan geçerek olgunlaşan işaret dilleri, birçok dilbilimcinin araştırma konuları arasında yer alır. İşaret dilinin kullanılma oranı artıkça bu işi profesyonel olarak yapan işaret dili tercümanlığı bir meslek haline gelmiştir ve günümüzde yoğun olarak kullanılmaktadır. İşaret dili tercümanlığı ücretleri ne kadar

İşaret Dili Tercümanlığı

Sözlü veya yazılı olarak duyma engeli bulunan bireylerin söylediklerini işaret dilini kullanarak, bu dili bilmeyen kişilere tercüme eden bireylerdir.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde onu işitme engelli bireylerden oluşmaktadır (World Health Organization).  Türkiye’de ise duyma engelli vatandaşlarımızın nüfusu üç buçuk milyon civarındadır.

Bu vatandaşlar herhangi bir sorununu, sıkıntısını veya derdini anlatmakta ve söylenilenleri anlama bağlamında birçok konuda ve birçok yerde zorluk çekmektedir.

Hastaneler, bankalar, emniyet müdürlükleri, mahkemeler, noterlikler vb. resmi kurumlardaki işlemlerinde dertlerini anlatmak ve söylenilenleri anlamak noktasında yardıma ihtiyaç duyarlar. Aynı şekilde izledikleri TV programları, yayınlar, katıldıkları konferanslar ve seminerlerde anlatılanları anlama isteği çekerler. Dolayısıyla işaret dili tercümanları vasıtasıyla seslerini duyururlar.

İşaret Dili Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

İnsanlığın var oluşundan beri işitme kaybı birçok insanda görülen bir durumdur. İşitme kaybı da aslında diğer dillerin aralarında yaşadığı dil bariyerlerinden biri olduğu için zamanla bu dilin tercümanlığı ortaya çıkmıştır. İşaret Dili ile ilgili ilk yazılı kaynaklara milattan önce 15. yüzyılda Platon’un bir eserinde ulaşılır. 19. yüzyıla kadar İşaret Diline dair kısıtlı bilgiler elde edilmiştir. Örneğin Pedro Ponce de León’un İşaret Dili el alfabesini geliştiren ilk kişi olduğu düşünülmektedir. Ayrıca Birleşik Krallık’ta el alfabesi gizli bir iletişim şekli olarak da kullanılmıştır. 1600’lü yıllarda işitme kaybı yaşayan kişilerin eğitimleri üzerine yayınlar çıkarılmıştır. İşaret dilleri, genel olarak doğdukları bölgelerin dilleri ile dilbilimsel bir ilişki göstermez. Bazı ülkeler ortak bir işaret dilini kullanabilir. Bu genellikle aynı ana dili paylaşan ülkelerde görülür. İşitme engellileri ortak bir noktada buluşturan uluslararası işaret dili – Gestuno- ise genellikle uluslararası işitme engelli etkinlikleri ve konferanslarında kullanılır.

İşaret Dili Alfabesi Hangi Aşamalardan Geçmiştir?

İşaret dillerinin resmi olarak yazılı versiyonları olmasa da her ülkenin kendine özgü işaret dili el sembolleri kullanılarak bir araya getirir. Bu sembollerde ülkelerin İşaret Dili alfabesini oluşturur. Örneğin Türki İşaret Dili alfabesi ile Amerikan İşaret Dili alfabesi aynı değildir. Bu ayrımları ise el sembollerinin çizimi, İşaret Dili sözlükleri ve ortaya konan bazı çalışmalar neticesinde gözlemliyoruz. William Stokoe 1965’te Amerikan İşaret Dili sözlüğünü ortaya çıkarmıştır. El işaretleri yer alsa da yüz ifadeleri ya da el dışı iletişim ögelerini aktarmak mümkün olmamıştır. Ancak 1974’te Valerie Sutton tarafından İşaret Dili fonetik olarak incelenmiş ve araştırmasında ağız, yüz ve dinamik hareketlerin yer almasını sağlamıştır. 2003’te İspanyol dilbilimciler tarafından İşaret Dili alfabesi çalışmaları yapılmış ve sözlü ana dili ile İşaret Dili arasında ilişkiler kurulmuştur. Bu sayede çevirmenler ya da dil uzmanları, iki dil arasında herhangi bir programa ihtiyaç duymadan iletişimi yakalayabilmiştir. Günümüze ulaşana değin ise İşaret Dili alfabeleri geliştirilmeye devam etmiştir.

Türk İşaret Dili ve Yabancı İşaret Dili Özellikleri

Türk İşaret Dili’nin de tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır. Bu dil kaynağını Osmanlı Dönemi’nde kullanılan Osmanlı İşaret Dili’nden almaktadır. Osmanlı Dönemi’nde 2. Abdülhamit Yıldız Sağırlar Okulu’nu kurmuştur. Bu okul sayesinde İşaret Dili öğretilmeye ve alfabesi oluşturulmaya başlanmıştır. Daha sonrasında okul Fatih’e taşınmış ve Fatih İşitme Engelliler Okulu ismini almıştır. Şu anda okullarda aktif olarak Türk İşaret Dili kullanılmamaktadır. Bunun nedeni ise işitme kaybı yaşayan öğrencilerin konuşmalarında gerilemeye sebep olacağı düşüncesidir. Türk İşaret Dili (TİD) parmak alfabesinde iki el birden kullanılarak harfler oluşturulur. Bu da dili yeni öğrenen kişiler için son derece pratiktir. Türkçe sözel dil ile arasında dil bilgisi farklılıkları bulunur. Ayrıca TİD’de soru eki de bulunmaz, bunu yerine jest ve mimikler devreye girer. TİD, en fazla jest mimik kullanılan dillerden biridir. Olumsuzluk eki ise her zaman “değil”dir. Son yıllarda TİD kullanımı ve öğretimi büyük ölçüde artmıştır.

Yabancı İşaret dili dendiğinde ise akla ilk olarak Amerikan İşaret Dili gelir. İlk olarak ne zaman ortaya çıktığı bilinmeyen bu dilin Fransız İşaret Dili ve bazı yerel İşaret dillerinden bileşenler içerdiği düşünülmektedir. Zamanla bu bileşenler, kullanımla orantılı olarak karmaşıklaşmış ve zenginleşmiştir. Amerikan İşaret Dili aynı TİD gibi İngilizceden son derece farklıdır ve kendi kuralları vardır. Fakat benzer yanı, soru sorarken kullanılan vücut dilidir. AİD’de soru sormak istediğinizde kaşlarınızı kaldırır ve gözlerinizi açarsınız. Aslında sözel iletişim kuran çoğu kişi de sorularında bu tarz mimikler kullanmaktadır. Amerika ve Kanada’da ana dildir. Bu dilin de bölgelere özgü diyalektleri vardır.

işaret dili tercümanı

İşaret Dili Eğitimi ve Kursları

Türkiye’de İşaret Dili’nin kullanıma oranının artması, bu alanda yapılan çalışmaların ve öğrenen kişi sayısının da ivme kazanmasına neden olmuştur. Bu alanda eğitim veren birçok kurum vardır. Eğer İşaret dili öğrenmeyi düşünüyorsanız öncelikle MEB destekli işaret dili kursu olanaklarını gözden geçirebilirsiniz. MEB, halk eğitim merkezleri başta olmak üzere belediyelere bağlı eğitim merkezlerinde İşaret dili kursları vermektedir. Kursların çoğu ücretsiz olmakla beraber, tamamlandığınızda sınava girerek İşaret dili sertifikası sahibi olabilirsiniz. Bunun yanı sıra online eğitim ile İşaret dili veren kurslar ve özel eğitim merkezleri de bulunmaktadır. Bunlardan da online ya da basılı sertifika alarak bu sertifikaları, İşaret Dili öğretmeni ya da İşaret dili tercümanı olmak için kullanabilirsiniz. Üniversitelerin 4 yıllık Özel Eğitim Öğretmenliği bölümlerini tercih etmeniz durumunda da İşaret dili dersleri alarak MEB’de görevli Özel Eğitim öğretmeni olabilirsiniz. İşaret dili eğitimi, diğer dillerde olduğu gibi kur kur ilerlemektedir.

  • Milli Eğitim Bakanlığı TİD (Türk İşaret Dili) Eğitim Portalı için tıklayınız…
  • Aile ve Çalışma Bakanlığı TİD (Türk İşaret Dili) Sözlüğü İnternet Sitesi için tıklayınız…
  • Türk Dil Kurumu Türk İşaret Dili Sözlüğü İnternet Sitesi için tıklayınız…

İşaret Dili Tercümanlığı Sertifikası Ne İşe Yarar?

Sertifika programında başarılı olan kişiler bu sertifikayı alabilirler. Bu sertifika ile tercüman olarak eğitim görmüş bireyler duyma ve konuşma engeli bulunan bireylerle daha sağlıklı bir iletişim kurulması bağlamında yardımcı olurlar. Hastaneler, mahkemeler,  bankalar vb. resmi kurumlarda tercümanlık görevi gerçekleştirirler.

Ayrıca TV, konferans veya seminerlerde işitme engelli kişiler ile diğer bireyler arasında iletişim kurma görevi üstlenilebilir. Bugün özellikle televizyon yayınlarında bu sertifika aracılığıyla görev yapan birçok tercüman yer almaktadır.

İşitme engelli bireyler böylelikle hukuki haklarını bilme şansına sahip olur. Aynı zamanda televizyonlarda, seminerlerde ve konferanslarda ifade edilenleri anlama fırsatı elde eder.

İşaret Dili Tercümanlığı Çalışma Alanları Nelerdir?

İşaret dili tercümanlarının çalışabileceği birçok alan vardır. Öncelikle anlaşmalı olarak birden fazla çeviri bürosu ya da ofisi ile çalışabilirler. Yazılı çeviri imkanı olmadığı için genellikle online ya da yüz yüze çalışmakta ve anlık veya ardıl çeviri yapmaktadırlar. Hastaneler, medya kanalları, okullar ve daha birçok iş sektöründe faaliyet gösterebilirler. Bakanlığa bağlı çalışan İşaret dili tercümanlarına ek olarak noterlere bağlı Yeminli işaret dili tercümanları da vardır. Yeminli İşaret Dili Tercümanlığı, herhangi bir dilde istenen belgelerin İşaret dili için de geçerli olduğu bir tercümanlık çeşididir. İşaret dili sertifikası ve gerekli belgeleri bölge komisyonlarına götüren İşaret dili tercümanları, onay almaları durumunda yeminli tercüman olarak çalışabilir. Ayrıca mahkeme çevirmenliği de İşaret dili tercümanlarının çalışabileceği bir diğer alandır.

Yeminli İşaret Dili Tercümanı Nasıl Olunur?

Sahip olunan sertifikalar noterlerce onaylatılarak yeminli tercüman olunabilmektedir. Kişi böylelikle çeşitli resmi kurumlarda tercümanlık yapma hakkını elde eder.

Adliyelerde yeminli tercümanlık ise kişinin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı huzurunda yemin ettirilmesi vasıtasıyla sağlanmaktadır. Bunun için kişinin öncelikle adalet bakanlıkları tarafından yayınlanan ilanlara başvurması ve adının bilirkişi listesinde yer alması gerekmektedir.

İşaret Dili Tercümanlığı Ücretleri Ne Kadardır?

İşaret dili tercümesi ve tercümanının çalışma alanları bir hayli geniştir. Noterlikler gibi resmi işlemlerde gerçekleştirilecek olan yeminli tercümenin yanı sıra, toplantı, konferans, panel organizasyonları, basın açıklamaları, tv haber ve programları gibi çalışma alanları bulunmaktadır.

Noterlerde, tapu müdürlükleri, nüfus müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odalarında gerçekleştirilecek işlemlerde veya nikah işlemlerinde gerçekleştirilecek olan yeminli tercümanlık gibi, 30 dakika veya 1 saatlik gibi süreli işlemlerde yapılan işlem başı ücretlendirme olmasının yanı sıra, nispeten daha uzun süreli olan, toplantı, konferans, panel gibi organizasyonlarda proje bazlı olarak ücretlendirilmektedir. Uzun dönem tv programları gibi çalışmalarda maaşlı olarak çalışmaktadırlar.

İşaret Dili Tercümesi ve Tercümanı Ücretleri Ne Kadardır?

İşaret dili yeminli tercüme gerektiren noterlik, tapu müdürlükleri, nüfus müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odalarında gerçekleştirilecek işlemlerde veya nikah işlemlerinde, tercümenin gerçekleştirileceği yer ve yaklaşık süreye bağlı olarak işlem başına ücretlendirilir. Nispeten uzun olan, belirli süre içerisinde yarım gün veya tam gün sürecek toplantı, konferans veya panel gibi organizasyonlarda süre dikkate alınarak proje olarak ücretlendirilmektedir. Tv programları, haber veya diziler için tercüman taleplerinde, projenin tekrarı ve süresi dikkate alınarak ücretlendirilmektedir.

Detaylı bilgi için arayınız…

Diğer dillerde fiyat listemizi görmek için tıklayınız

İşaret Dili Tercümesi ve Tercümanı Hizmetimiz

Günümüzde oldukça talep gören bu hizmet, Çeviri Çözümleri aracılığıyla profesyonel ve güvenilir bir şekilde tarafınıza sağlanmaktadır. Tercümanlarımız, insanlarla iletişim kurma bağlamında kendini geliştirmiş ve bundan mutlu olan kişilerden oluşmaktadır. Türkçeyi doğru bir şekilde kullanarak beklendiğiniz maksimum verimi almanıza fayda sağlarlar. Kendini sürekli geliştiren ve gündeme oldukça hakim tercümanlarımızla ihtiyaç duyduğunuz birçok alanda hizmet sağlanmaktadır.

Oteller, bankalar, hastaneler, tapu daireleri, noterler, nüfus müdürlükleri,nikah işlemleri, toplantılar, seminerler, konferanslar, davetler, basın açıklamaları, tv programları gibi ihtiyaç duyduğunuz birçok alanda hizmetimiz bulunmaktadır. Kurulduğu günden bu yana kalitesinden ve etik ilkelerinden ödün vermeyen firmamız aracılığıyla sizler de hizmetimizden yararlanma fırsatı elde edebilirsiniz.

İşaret dili çevirisi ve çevirmeni talepleriniz için info@ceviricozumleri.com mail adresimiz ile, dilerseniz 0212 221 45 21 numaralı sabit hattımız veya 0553 910 31 32 numaralı mobil & Whatsapp & Telegram hattımız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

 

İlgili Makaleler