Osmanlıca Türkçe Çeviri ve Tercüme

Osmanlıca, 13.yy’da Osmanlı İmparatorluğunda kullanılmış olan dilin adıdır. Çoğunlukla Arapça ve Farsçanın etkisi altında kalan bir dil olarak Arap alfabesinin Türkçe için uyarlanmış biçimidir. Günümüzde, Osmanlı arşivleri, akademik çalışmalar, dokümanları, tapu, kimlik gibi belgelerin yanı sıra devlet nizamnameleri, edebiyat ve bir çok konuda doküman Osmanlıca tercüme ve Osmanlıca çeviri oldukça fazla talep edilmektedir.

Osmanlıcanın tarihine bir göz atmış olursak üçe ayrıldığını görebiliriz. Bunlar Eski Osmanlıca, Klasik Osmanlıca ve Yeni Osmanlıca olarak sınıflandırılabilir. Eski Osmanlıca 13. yy’dan 15. yy’ın ortalarına kadar kullanılmıştır. Klasik Osmanlıcanın kullanım dönemi 15. yüzyıl-19. yüzyıl arasıdır. Yeni Osmanlıca ise Tanzimat döneminden 1908’e kadar kullanılmıştır.

20.yy itibariyle dilde sadeleşmeye gidilmiş ve modern Türkiye Türkçesi dönemine girilmiştir. 1928 yılında yapılan harf devrimiyle de Latin alfabesi kaynaklı Türk harfleri kullanılmaya başlanmıştır.

Osmanlı Türkçesinin kullanımı Osmanlı Devletinin yıkılmasının ardından kullanımdan kalkmıştır. Ancak Türk tarihinin 1000 yıla yakın bir döneminde bu yazı kullanılmıştır. Haliyle Osmanlı Devletinden kalma birçok Osmanlıca metin, evrak, belge, doküman ve arşiv bulunmaktadır.

Dolayısıyla Osmanlıca, tarihçiler, araştırmacılar ve edebiyatçılar tarafından hep araştırma konusu olmuştur. Öyle ki, liselerde zorunlu ders olmuş, üniversitelerde de tarih, edebiyat, arkeoloji gibi bölümlerde öğretilmeye başlanmıştır.  Ayrıca Osmanlıcanın öğretilmesine yönelik kurslar açılmıştır.

osmanlıca çeviri

Osmanlıca Tercüme ve Çeviri Hizmetimiz

Osmanlıcanın günümüzde oldukça fazla rağbet gören bir dil olması birçok alanda Osmanlıca çeviri taleplerinin artmasına sebep olmuştur. Bu doğrultuda pek çok evrakın Osmanlıcaya tercümesi gerçekleştirilmektedir.

Tapu senetleri, fermanlar, gazeteler, tezler, ahkam defterleri, şeriyye sicilleri, beratlar ve her tür el yazması belge bu kapsamda tercüme edilmektedir.  Diploma, doğum belgesi, soy ağacı gibi belgelerin de tercümesi gerçekleştirilmektedir.  Kimi zaman bu belgeler için yeminli tercüme işlemi gerçekleştirilmektedir.

osmanlıca türkçe çeviri

Osmanlıca Yeminli Tercüme

Osmanlıca bilgisi olduğuna dair belgelerini noterliğe sunan kişilerin noter huzurunda yemin etmesi sonucu aldığı yeminli tercüman unvanı ile gerçekleştirdiği çevirilerdir. Osmanlıca mevcut evrakların resmi bir kuruma ibrazının gerektiği durumlarda Osmanlıca yeminli tercüme hizmetine başvurulmaktadır.

Osmanlıcanın günümüzde oldukça rağbet gören bir dil olduğundan bahsetmiştik. Bu noktada Osmanlıca ve yeminli tercüme de aynı oranda rağbet görmektedir. Kimi zaman kişiler için geçmişindeki önemli bir durumun gün yüzüne çıkmasına sağlar. Bazen de yaptığı akademik çalışma sayesinde tezini, makalesini veya araştırmasını tanıtmasına katkıda bulunur.

Yani insan hayatında önemli bir yere sahiptir ve bu doğrultuda tercüme işlemin gerçekleştirilmesi profesyonellik ister. Dolayısıyla Osmanlıca ve yeminli tercüme işleminin bu konuda uzman kişiler aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Tercüme işlemini gerçekleştirecek kişinin tarih konusunda derin bir bilgi birikimine sahip olması önemlidir.  Osmanlıca yazı, dil özelliklerini, sözcük ve cümle yapılarını iyi bilmesi gerekmektedir. Ayrıca tercüme sektöründe de deneyimi bulunmalıdır.

Sonuç olarak Osmanlıca işlemi oldukça zor ve emek isteyen bir süreçtir. Dolayısıyla birtakım aşamaları bulunmaktadır.

Osmanlıca Tercümenin Aşamaları

Osmanlıca metinler ve belgeler çeviri işlemine başlanmadan önce Arap alfabesiyle yazılmış olan metnin Latin alfabesine transkripsiyonu gerçekleştirilir.  Latin alfabesine Osmanlıca transkripsiyon sağlanan metin için çeşitli Osmanlıca-Türkçe sözlüklerden, çeşitli arşiv kayıtlarından araştırmalar gerçekleştirilir. Eski terimler günümüz terimleriyle yerleri değiştirilir. Cümle kuruluşları günümüz Türkçesine uyarlanır.

Arapçanın ve Farsçanın çokça etkisinde kalmış olan Osmanlıcada sözcük yapıları ve cümle yapıları günümüz Türkçesine nazaran farklılık göstermektedir. Dolayısıyla adeta çekimli bir dilden eklemeli bir dile geçiş yapılır. Tüm bu süreçlerin ardından metin Türkçeye çevrilir. Son okuması, düzenlemeleri ve kontrolleri yapılan metin müşteriye teslim edilir.

osmanlıca tercüme bürosu

Osmanlıca Tercüme Bürosu

Osmanlıca işleminin profesyonellik istediğini, uzman tercümanlar aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerektiğini ve birtakım aşamaları bulunduğundan söz etmiştik. Bu doğrultuda Osmanlıca tercüme konusunda deneyimi ve bilgisi bulunan bir Osmanlıca tercüme bürosuna başvurmak gerekir.

Başvurulan tercüme bürosu Osmanlıcada uzman, bilgi sahibi ve deneyimli tercümanlara sahip olmalıdır. Osmanlıcadan latin alfabesine çeviri konusunda deneyiminin bulunması da önemlidir. Ayrıca çevirisini talep ettiğiniz belgeleriniz için uygun fiyatlı çözüm önerileri sunması da gerekmektedir.

 Osmanlıca Tercüme ve Çeviri Fiyatları

Osmanlıca talebinde bulunan müşteriler için verilen fiyat teklifi oldukça önemlidir. Tercüme fiyatları genel olarak karakter sayısı üzerinden verilmektedir. Doğum belgesi, diploma, tapu senedi gibi matbu evraklar için de belge üzerinden fiyatlar belirlenmektedir.

Bu noktada uygun fiyatlara kaliteli ve güvenilir tercüme hizmeti verilmesi, pek çok müşterinin memnuniyet düzeyini belirlemektedir. Bu noktada güvenilir bir tercüme bürosuna başvurmanız oldukça önemlidir.

Osmanlıca çeviri fiyatları için tıklayınız…

Osmanlıca Metin Çeviri Ücretsiz

Osmanlıca metin çevirisi Türk tarihinin derinliklerine yolculuk yapmanın kapısını aralayan bir anahtardır. Osmanlı İmparatorluğu’nun zengin kültürel mirası, dilini ve yazı sistemini de içine alır. Günümüzde bu antik dili anlamak ve çevirmek isteyenler için birçok kaynak ve araç mevcuttur. Dahası birçok kaynak ücretsiz olarak erişilebilir durumdadır. Osmanlıca metin çevirisine giriş yapmadan önce bu dili anlamanın ve çözmenin önemli bir öğrenme süreci gerektirdiğini unutmamak gerekir. İlk etapta Osmanlı Türkçesi’nin Arap harfleriyle yazıldığını ve bazı farklı seslerin modern Türkçe’de kullanılmadığını bilmek önemlidir. Bu nedenle Osmanlı Türkçesi öğrenme süreci disiplinli ve sabırlı bir çaba gerektirir.

Osmanlıca metin çevirisinde kullanılabilecek çeşitli kaynaklar bulunmaktadır. İnternet üzerindeki dijital kütüphaneler, Osmanlıca belgelerin taranmış kopyalarını içerir ve genellikle ücretsiz olarak erişilebilirler. Bu kaynaklar tarihi belgelerden edebi eserlere kadar geniş bir yelpazede Osmanlıca metinleri içerirler. Ayrıca Osmanlıca sözlükler ve gramer kitapları da çeviri sürecinde büyük fayda sağlar. Osmanlıca metin çevirisinde başlangıç yapmak isteyenler için çeviri becerilerini geliştirmek için pratik yapmak önemlidir. Basit metinlerle başlayarak kelime dağarcığını genişletmek ve dilbilgisini anlamak adına adımlar atılabilir. Ardından zamanla daha karmaşık metinlere yönelmek ve anlamı daha derinlemesine kavramak mümkündür.

Ücretsiz Osmanlıca metin çeviri araçları da mevcuttur. Bu araçlar genellikle temel çeviri hizmetleri sunar ve metinleri doğrudan çevirebilirler. Ancak tam anlamıyla doğru ve güvenilir çeviriler için insan müdahalesinin gerektiğini unutmamak önemlidir. Bu araçlar genellikle yardımcı olarak kullanılır. Çünkü otomatik çeviriler her zaman istenilen kaliteyi sağlamayabilir. Ayrıca Osmanlı Türkçesi‘nin farklı dönemlerde farklı varyasyonları olduğunu unutmamak gerekir. Metinlerin hangi döneme ait olduğunu belirlemek doğru çeviri için önemli bir adımdır. Dil ve yazım kurallarındaki değişiklikler çeviri sürecini etkileyebilir ve yanlış anlamalara yol açabilir. Osmanlıca metin çeviri, Türk tarih ve kültürüne derinlemesine bir bakış sunar. Ücretsiz kaynaklar ve çeviri araçları bu antik dili anlamak ve çevirmek isteyenler için erişilebilirlik sağlar. Ancak bu süreç sabır, özveri ve sürekli öğrenme gerektirir. Osmanlıca metinleri çevirmek tarihimize olan bağımızı güçlendirir ve geçmişimizin zenginliğini günümüze taşır.

Eski Türkçe ve Osmanlıca Çeviri Taleplerinizde Çeviri Çözümleri…

Çeviri Çözümleri olarak; tarih, edebiyat, felsefe, arkeoloji gibi alanlarda uzman tercüman kadromuzla Eski Türkçe, Osmanlıca çeviri ve resmi yeminli tercüme hizmeti veriyoruz. Osmanlıca harfler olması nedeniyle okunamayan pek çok dokümanın ve arşivin aydınlatılmasına ışık tutuyoruz.  İlk önce transkripsiyon işlemine tabi tutulan metinlerin ardından çevirisini gerçekleştiriyoruz.

Hizmetlerimizi uygun fiyat, hız, kalite ve güvenilirlik ölçütleriyle birlikte sağlıyoruz. Böylelikle müşteri memnuniyetini her daim en üst noktalarda tutuyoruz.

Osmanlıca çeviri ve Eski Türkçe çeviri hizmetlerimiz ile ilgili olarak daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi için 0553 910 31 32 veya 0212 221 45 21 numaralı hatlardan veya info@ceviricozumleri.com mail adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

İlgili Makaleler